Stara planina

Prizemlje i mala galerija

Ukupna povrsina drvenog dela je oko 90 m2.
Objekat ima prizmelje i galeriju sa interesantnim resenjem pokretnih stepenica koje zauzimaju minimalni prostor.

Stara planina 3D
Stara planina 3D
Stara planina osnova
Stara planina osnova