Perućac

Povrsina 22 m2

Bungalovi na jezeru. Idealni u komercijalnoj upotrebi za turistička mesta.

Perucac 3D
Perucac 3D
Perucac osnova
Perucac osnova