Paviljon Lipova

Letnjikovac u osnovi 3 x 4 m

Paviljon – letnjikovac dimenzija 3 x 4 m

Mogućnost izbora zavrsnog pokrivaca i nijanse drveta.