Paviljon Čitluk

Paviljon sa zatvorenim delovima.
Paviljon je u osnovi prečika 5 m. Tri strane su zatvorene ukrasnom mrežicom.