Osmatračnica

Osmatračnica sa platformom na visini 4,5 m

Osmatračnice se postavljaju obično u rezervatima prirode i služe kako stručnjacima tako i turistima da sa visine od 4,5 m posmatraju i proučavaju prirodu.