Nadstrešnica pečurka

Jednostavan dizajn

Izarđuje se u prečniku 3 m i 4 m.

Klupe mogu biti sa i bez naslona u zavinosti od želje investitora.