Letnjikovac Konarevo

Paviljon – letnjikovac prečnika 7 m u osnovi.

Neobično veliki gabarit za kategoriju letnjikovci, ali izuzetno dobro uklapanje u prostrano dvoriste.
Mogucnost izbora delimicnog zatvaranja odredjenih strana kao i zavrsnog pokrivača i nijanse drveta.