Kućice Vlasina

Kućice na pijaci

Dimenzija kisoka je 2 x 3 m