Grabovac

Prizemlje plus sprat

Ukupna površina kuće iznosi 121 m2.
Od toga je 110 m2 zatvoreni deo, a 11 m2 je terasa.
Objekat je urađen sa odličnom termoizolacijom u zidu i krovu.

Grabovac 3D
Grabovac 3D
Grabovac 3D prizemlje
Grabovac 3D prizemlje
Grabovac osnova prizemlja
Grabovac osnova prizemlja
Grabovac osnova potkrovlja
Grabovac osnova potkrovlja