Arahova-Parnasos

Lokacija: Arahova – Parnasos

Ukupna povrsina objekta 71 m2

Kuca je uradjena u klasi objekta za trajno stanovanje sa svim potrebnim izolacijama.

Cela konstrukcija je od drveta, a kamen na uglovima je postavljen preko izolacije kao fasadna obloga.

arahova 3d
3D prikaz objekta
arahova osnova
Osnova prizemlja
arahova osnova sprata
Osnova sprata